Notis Penggunaan Adil

Laman web ini memuat beberapa materi berhak cipta yang penggunaannya tidak diizinkan secara khusus oleh pemilik hak cipta.

Kami percaya bahawa penggunaan bukan untuk keuntungan bagi pendidikan, pengetahuan am dan perkara berkaitan berita ini di Web merupakan a penggunaan adil/urusan adil bagi bahan berhak cipta, memandangkan di pelbagai negeri dan negara.

Sekiranya anda ingin menggunakan bahan berhak cipta ini untuk tujuan yang melebihi penggunaan wajar, anda mesti mendapatkan kebenaran dari pihak berkuasa sumber sebenarnya atau dari pemilik hak cipta.