Giants

Odkrycie szczątków szkieletowych blond olbrzymów na wyspie Catalina 1

Odkrycie szczątków szkieletowych blond olbrzymów na wyspie Catalina

Odkrycie gigantycznych szkieletów na wyspie Catalina to fascynujący temat, który podzielił społeczność akademicką. Istnieją doniesienia o szczątkach szkieletu mierzących do 9 stóp wysokości. Jeśli te szkielety rzeczywiście należały do ​​gigantów, mogłoby to podważyć nasze rozumienie ewolucji człowieka i zmienić nasze postrzeganie przeszłości.