Trychineb

Digwyddiad Carrington

Digwyddiad Carrington: Pan oleuodd yr awyr ag arswyd!

Ar 1 Medi, 1859, chwistrellodd yr Haul gronynnau nwy trydanedig a subatomig a oedd yn gyfystyr ag egni 10 biliwn o fomiau atomig tuag at y Ddaear, gan achosi i gyfathrebu telegraff fethu, yn llythrennol yn ysgytwol i weithredwyr, ac yn achosi i systemau fynd ar dân. Adroddwyd am Northern Lights mor bell i'r de â Chiwba a Hawaii, gan ganiatáu i dystion ddarllen papurau newydd yng ngoleuni'r auroras yn unig.
Ysbrydion Hedfan 401 3

Ysbrydion Hedfan 401

Roedd Eastern Air Lines Flight 401 yn hediad wedi'i drefnu o Efrog Newydd i Miami. Ychydig cyn hanner nos ar 29 Rhagfyr, 1972. Roedd yn y model Lockheed L-1011-1 Tristar sydd, ar…