Geneteg a DNA

Amdo Turin: Rhai pethau diddorol y dylech chi eu gwybod 2

Amdo Turin: Rhai pethau diddorol y dylech chi eu gwybod

Yn ôl y chwedl, cludwyd yr amdo yn gyfrinachol o Jwdea yn 30 neu 33 OC, a bu'n gartref i Edessa, Twrci, a Constantinople (yr enw ar Istanbul cyn i'r Otomaniaid gymryd drosodd) am ganrifoedd. Ar ôl i'r croesgadwyr ddiswyddo Caergystennin ym 1204 OC, cafodd y brethyn ei smyglo i ddiogelwch yn Athen, Gwlad Groeg, ac arhosodd yno tan 1225 OC.