Isayensi Weird

Indaba exakile yeBlue People yaseKentucky 5

Indaba exakile yeBlue People yaseKentucky

The Blue People of Kentucky ― umndeni wasemlandweni kaKetucky owazalelwa kakhulu enesifo sofuzo esingajwayelekile nesixakile esabangela ukuthi izikhumba zabo zibe luhlaza okwesibhakabhaka.…