Het Boek der Reuzen beschrijft hoe Nephilim op aarde leefde

Volgens het Boek der Reuzen waren de Nephilim ongewoon lang en krachtig, wat chaos en vernietiging op aarde veroorzaakte.

De Qumran-grotten, gelegen nabij de Dode Zee in Israël, waren inderdaad de locatie van een opmerkelijke archeologische ontdekking in de jaren veertig en vijftig. De opgraving leverde een enorme verzameling oude Joodse teksten op, gezamenlijk bekend als de Dode Zeerollen. Deze rollen bevatten verschillende bijbelteksten, sektarische geschriften en andere werken die van groot belang waren voor de Joodse gemeenschap van die tijd.

Het Boek der Reuzen beschrijft hoe Nephilim op aarde leefde 1
Dode Zeerollen op tentoonstelling in het Drents Museum in Assen. Rijksuniversiteit Groningen / Fair Use

Het Boek der Reuzen, of beter gezegd: de Fragmenten van het Boek der Reuzen, is een van de teksten die te vinden zijn tussen de Dode Zeerollen. Het is echter belangrijk op te merken dat het boek gefragmenteerd is en dat grote delen ervan ontbreken of beschadigd zijn, wat het moeilijk maakt de inhoud ervan volledig te interpreteren. Bovendien is het geschreven in het Aramees, een oude Semitische taal.

Het Boek der Reuzen spreekt letterlijk over gevallen engelen, menselijke zonden en de straf die de reuzen als gevolg daarvan ontvangen. Het vermeldt het bestaan ​​van de Nephilim, die worden beschreven als de nakomelingen van engelen die de Wachters worden genoemd, en menselijke vrouwen.

Het boek beschrijft hoe de Nephilim op aarde leefden, wat suggereert dat ze een machtig en angstaanjagend ras waren. Er werd gezegd dat ze gigantisch van gestalte waren en opmerkelijk groter en sterker waren dan gewone mensen. Ze beschikten over uitzonderlijke vaardigheden en capaciteiten, zowel fysiek als intellectueel.

In het Book of Giants wordt beschreven dat de Nephilim oorlog, geweld en corruptie in de mensheid introduceerden. Ze leerden mensen ook verboden praktijken, zoals magie, waarzeggerij en tovenarij. Er werd gezegd dat ze het vlees en bloed van hun medemensen hadden geconsumeerd en zich bezighielden met kannibalistische praktijken.

Het Boek der Reuzen beschrijft hoe Nephilim op aarde leefde 2
The Book of Giants: een illustratie van de oorlog in de hemel om Milton's Paradise Lost door Gustave Doré. Wikimedia Commons

Het Book of Giants portretteert de Nephilim echter ook als destructieve en moreel corrupte wezens. Hun heerschappij op aarde wordt beschreven als een tijd van grote chaos, geweld en wetteloosheid. De Nephilim onderdrukten en maakten, samen met hun menselijke bondgenoten, de mensheid tot slaaf, wat wijdverbreid lijden en leed veroorzaakte.

Het boek introduceert ook het zeer bekende legendarische personage Noach, die een prominente rol speelt in andere oude Joodse teksten, zoals het boek Genesis in de Hebreeuwse Bijbel. Het verhaal van het Boek der Reuzen sluit aan bij het bijbelse zondvloedverhaal; waarin de goddeloosheid van de Nephilim en andere snode entiteiten God ertoe bracht de aarde te reinigen, waardoor Noach het baken van hoop voor de mensheid werd.

Het Boek der Reuzen, gehuld in mysterie en fragmentarisch van aard, biedt ons een kijkje in een vergeten tijdperk. Het bestaan ​​ervan binnen de Dode Zeerollen toont het rijke tapijtwerk van de oude Joodse geschiedenis en biedt een dieper inzicht in de wisselwerking tussen mythologie en theologie, en misschien wel een verloren geschiedenis.


Nadat je over het Boek der Reuzen hebt gelezen, lees je ook over de drie oude teksten die de traditionele geschiedenis die we kennen volledig ontmantelen.