Politika e Kontrollit të Fakteve

Ne kujdesemi shumë për të siguruar që përmbajtja e faqes sonë të internetit të jetë e qartë dhe e saktë në çdo aspekt – qoftë përdorimi i fjalëve, kornizimi i titujve apo krijimi i URL-ve. Ne e kuptojmë se fjalët kanë fuqi të jashtëzakonshme dhe jemi të vetëdijshëm për ndikimin e tyre, prandaj ne veprojmë në përputhje me rrethanat duke i kushtuar vëmendje të përpiktë detajeve më të imta të temave të përmbajtjes sonë.

Shkrimtarë dhe redaktorë nën MRU.INK janë të përkushtuar për të siguruar saktësinë dhe besueshmërinë e të gjithë informacionit të ndarë me lexuesit tanë të vlefshëm. Ne e kuptojmë rëndësinë e ofrimit të përmbajtjes së besueshme dhe si të tillë, kemi zbatuar politikën e mëposhtme të kontrollit të fakteve:

  • Të gjitha informacionet e paraqitura në faqen tonë të internetit do të hulumtohen dhe verifikohen tërësisht duke përdorur burime me reputacion dhe të besueshëm.
  • Ne do të përpiqemi gjithmonë të ofrojmë një perspektivë të balancuar dhe të paanshme, duke paraqitur këndvështrime të shumta kur është e nevojshme.
  • Shkrimtarët dhe redaktorët tanë do t'i nënshtrohen një trajnimi të gjerë mbi metodologjitë e kërkimit dhe teknikat e kontrollit të fakteve për të siguruar që e gjithë përmbajtja të jetë e saktë dhe e besueshme.
  • Ne do të deklarojmë qartë burimin e të gjithë informacionit të përfshirë në artikujt/postimet tona në blog dhe do t'ia atribuojmë çdo citim ose opinion autorëve të tyre origjinalë.
  • Nëse zbulojmë ndonjë gabim, pasaktësi ose keqinformim në artikujt/postimet tona në blog, ne do t'i korrigjojmë ato menjëherë dhe do t'i njoftojmë lexuesit tanë për çdo përditësim.
  • Ne mirëpresim komentet dhe sugjerimet nga lexuesit tanë dhe i inkurajojmë ata na shtrij me çdo pyetje, shqetësim apo korrigjim.

Duke mbështetur këtë politikë të kontrollit të fakteve, ne synojmë t'u ofrojmë lexuesve tanë informacionin më të besueshëm dhe të saktë të mundshëm dhe të ruajmë standardet më të larta të integritetit dhe besueshmërisë në përmbajtjen tonë. Me fjalë të tjera, angazhimi ynë ndaj saktësisë dhe qartësisë siguron që mesazhi ynë të përcillet me saktësi, konsistencë dhe efektivitet tek lexuesit tanë të vlefshëm.