ശാസ്ത്രം

കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും, പരിണാമം, മന psychoശാസ്ത്രം, വിചിത്രമായ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നൂതന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ കണ്ടെത്തുക.


നാനോടെക്കിന്റെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം ഇന്ത്യയിൽ ആയിരുന്നു, 2,600 വർഷം മുമ്പ്!

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാനോടെക് ഉപയോഗം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു, 2,600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്!

2015-ൽ, ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് 450 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു നോൺസ്ക്രിപ്റ്റ് ഗ്രാമത്തിൽ ക്രി.മു. 3-ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇപ്പോൾ, തകർന്ന കഷണങ്ങളായി ...

മലേഷ്യൻ റോക്ക് ആർട്ട് കണ്ടെത്തി

മലേഷ്യൻ റോക്ക് ആർട്ട് എലൈറ്റ്-സ്വദേശി സംഘർഷം ചിത്രീകരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി

മലേഷ്യൻ റോക്ക് ആർട്ടിന്റെ ആദ്യകാല പഠനമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതിൽ, ഭരണവർഗവുമായും മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളുമായും ഉള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ തദ്ദേശീയ യോദ്ധാക്കളുടെ രണ്ട് നരവംശ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.
ഹാൾസ്റ്റാറ്റ് ബി കാലഘട്ടത്തിലെ (ബി.സി. പത്താം നൂറ്റാണ്ട്) ആന്റിന വാളുകൾ, ന്യൂചാറ്റൽ തടാകത്തിന് സമീപം കണ്ടെത്തി

വെങ്കലയുഗത്തിലെ പുരാവസ്തുക്കൾ ഉൽക്കാ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു

ഇരുമ്പ് ഉരുകൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളിൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വളരെക്കാലമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇല്ല, അകാലത്തിൽ ഉരുകിയിട്ടില്ല, ജിയോകെമിസ്റ്റുകൾ നിഗമനം ചെയ്തു.
റഷ്യൻ ഉറക്ക പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭീകരത 1

'റഷ്യൻ ഉറക്ക പരീക്ഷണ'ത്തിന്റെ ഭീകരത

റഷ്യൻ ഉറക്ക പരീക്ഷണം ഒരു ക്രീപ്പിപാസ്റ്റ കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു നഗര ഇതിഹാസമാണ്, ഇത് അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് വിഷയങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണാത്മക ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തേജകത്തിന് വിധേയരായതിന്റെ കഥ പറയുന്നു.

ഡാക്റ്റിലോലിസിസ് സ്പോണ്ടാനിയ - ഒരു വിചിത്രമായ സ്വയം രോഗശമന രോഗം 2

ഡാക്റ്റിലോലിസിസ് സ്പോണ്ടാനിയ - ഒരു വിചിത്രമായ സ്വയം രോഗശമന രോഗം

ഐൻഹൂം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്റ്റിലോലിസിസ് സ്‌പോണ്ടേനിയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ അവസ്ഥ, കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉഭയകക്ഷി സ്വയമേവയുള്ള സ്വയം അമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വഴി വേദനാജനകമായ അനുഭവത്തിൽ ഒരാളുടെ കാൽ വിരൽ ക്രമരഹിതമായി വീഴുന്നു…

ചൊവ്വ 5 ന്റെ ധ്രുവങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിഗൂ "മായ "ചലനം"

ഒരു നിഗൂ “മായ "ഇളക്കം" ചൊവ്വയുടെ ധ്രുവങ്ങളെ നീക്കുന്നു

ഭൂമിയോടൊപ്പം ചുവന്ന ഗ്രഹവും ഈ വിചിത്രമായ ചലനം കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് ലോകങ്ങളാണ്, അവയുടെ ഉത്ഭവം അജ്ഞാതമാണ്. കറങ്ങുന്ന ടോപ്പ് പോലെ, ചൊവ്വ കറങ്ങുമ്പോൾ കുലുങ്ങുന്നു,...

ടൊമൈ-സഹെലാന്ത്രോപ്പസ്

Toumaï: ഏകദേശം 7 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നിഗൂ questionsമായ ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ ആദ്യകാല ബന്ധു!

2001-ൽ മധ്യാഫ്രിക്കയിലെ ഛാഡിൽ നിന്ന് പ്രായോഗികമായി പൂർണ്ണമായ തലയോട്ടി കണ്ടെത്തിയ സഹെലാന്ത്രോപസ് റ്റാഡെൻസിസ് സ്പീഷിസിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോസിൽ പ്രതിനിധിക്ക് നൽകിയ പേരാണ് Toumaï. ഏകദേശം 7...