Medical Science

Ang katingad-an nga istorya sa Blue People of Kentucky 2

Ang katingad-an nga istorya sa Blue People of Kentucky

Ang Asul nga Katawhan sa Kentucky - usa ka pamilya gikan sa kasaysayan ni Ketucky nga kasagaran natawo nga adunay usa ka talagsaon ug katingad-an nga genetic disorder nga hinungdan nga ang ilang mga panit nahimong asul.…

Rosalia Lombardo: Ang misteryo sa "Blinking Mummy" 4

Rosalia Lombardo: Ang misteryo sa "Blinking Mummy"

Bisan tuod ang mummification gihimo gihapon sa pipila ka lagyong mga kultura, kini talagsaon sa Kasadpang kalibotan. Si Rosalia Lombardo, usa ka dos anyos nga batang babaye, namatay kaniadtong 1920 tungod sa usa ka grabe nga kaso sa…