Penafian

MRU.INK adalah laman web berasaskan pengetahuan, pendidikan dan berita, dan semua kandungan yang ditunjukkan di laman web ini adalah hak milik pemilik masing-masing. kami (MRU) tidak memegang sebarang hak cipta tentang kandungan sedemikian yang telah dikumpul daripada pelbagai sumber awam termasuk tapak web yang berbeza (memandangkan dalam domain awam), buku, majalah, dll. Jika salah satu kandungan anda dipaparkan di sini tanpa atribusi, sila hantarkan e-mel kepada kami (disebutkan dalam kami Hubungi kami halaman) dan kredit penuh akan diberikan. Sekiranya pemilik hak cipta mempunyai keberatan untuk memaparkan isi kandungannya, mungkin akan diberitahu oleh kami dengan mengirimkan pesan kepada kami dalam proses yang sama yang disebutkan sebelumnya, dan kandungan yang sama akan segera dihapus, setelah verifikasi tuntutan tersebut .

Semua artikel dan media yang dipaparkan di laman web ini diterbitkan dengan niat baik dan untuk tujuan maklumat umum sahaja. kami (MRU) tidak membuat sebarang jaminan tentang kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan kandungan ini. Sebarang tindakan yang anda ambil ke atas media atau maklumat yang anda temui di halaman media sosial atau tapak web kami adalah atas risiko anda sendiri. kami (MRU) tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian dan/atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan halaman media sosial atau laman web kami.