52 ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോസിലൈസ് ചെയ്ത വവ്വാലുകളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ പുതിയ സ്പീഷീസുകളും വവ്വാലുകളുടെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

വ്യോമിംഗിലെ ഒരു പുരാതന തടാകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ 52 ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള രണ്ട് വവ്വാലുകളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള വവ്വാലുകളുടെ ഫോസിലുകളാണ് - അവ ഒരു പുതിയ ഇനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒരുകാലത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ കറങ്ങിനടന്ന ചരിത്രാതീത കാലത്തെ ജീവികളുടെ കണ്ടെത്തലുകളാൽ നിറഞ്ഞ, പാലിയന്റോളജിയുടെ ലോകം എല്ലായ്പ്പോഴും കൗതുകകരമാണ്. അടുത്തിടെ, ഗവേഷകർ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ കണ്ടെത്തി - 52 ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോസിലൈസ് ചെയ്ത വവ്വാലുകളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം. വവ്വാലുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആളുകളുടെ ഭാവനകളെ പിടിച്ചടക്കിയ ആകർഷകമായ ജീവികളാണ്. ഈ ജീവികൾ രാത്രി ആകാശത്തിന്റെ യജമാനന്മാരാണ്, അവയുടെ അതുല്യമായ എക്കോലൊക്കേഷൻ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരയെ തേടി അനായാസമായി വായുവിലൂടെ പറക്കുന്നു. ഈ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ വവ്വാലുകളുടെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുകയും ഒരു പുതിയ ജീവിവർഗത്തിന്റെ അസ്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അവിശ്വസനീയമായ ജീവികളെയും അവയുടെ പരിണാമ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.

ഐക്കറോണിക്റ്ററിസ് ഗണ്ണെല്ലിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പുതിയതായി വിവരിച്ച രണ്ട് വവ്വാലുകളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ ഫോട്ടോ. ഈ മാതൃക, ഹോളോടൈപ്പ്, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഗവേഷണ ശേഖരങ്ങളിൽ ഉണ്ട്.
പുതുതായി വിവരിച്ച രണ്ട് വവ്വാലുകളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ ഫോട്ടോ ഐക്കറോണിക്റ്ററിസ് ഗണ്ണെല്ലി. ഈ മാതൃക, ഹോളോടൈപ്പ്, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഗവേഷണ ശേഖരങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. © മിക്ക് എല്ലിസൺ | എഎംഎൻഎച്ച്

ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്തതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വവ്വാലിന്റെ അസ്ഥികൂടം എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ പുതിയ വവ്വാലിന്റെ മാതൃകയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഏകദേശം 52 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യോമിംഗിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ വംശനാശം സംഭവിച്ച പാലിയന്റോളജിക്കൽ മാതൃകയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം, ഈ സമയത്ത് വവ്വാലുകൾ ഒന്നിലധികം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ അതിവേഗം വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളും ഏതാനും വിദൂര ദ്വീപുകളും ഒഴികെ, ലോകത്തിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും 1,460-ലധികം വവ്വാലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. വ്യോമിംഗിലെ ഗ്രീൻ റിവർ രൂപീകരണത്തിൽ - ആദ്യകാല ഇയോസീനിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഫോസിൽ നിക്ഷേപം - ശാസ്ത്രജ്ഞർ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 60 വവ്വാലുകളുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തി, എന്നാൽ ഇതുവരെ അവയെല്ലാം ഒരേ രണ്ട് ഇനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഐക്കറോണിക്റ്ററിസ് ഗണ്ണെല്ലിയുടെ പാരാടൈപ്പിന്റെ അസ്ഥികൂടം
പാരാടൈപ്പിന്റെ അസ്ഥികൂടം ഐക്കറോണിക്റ്ററിസ് ഗണ്ണെല്ലി. © PLOS ONE / പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ

1960-കൾ മുതൽ ഗ്രീൻ റിവർ രൂപീകരണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇയോസീൻ വവ്വാലുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ആ രൂപീകരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന മിക്ക മാതൃകകളും ഐക്കറോണിക്റ്ററിസ് സൂചിക എന്ന ഒറ്റ ഇനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഏകദേശം 20 വർഷം മുമ്പ്, മറ്റൊരു ജനുസ്സിൽ പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വവ്വാലിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ, ”പഠന സഹ-രചയിതാവ് നാൻസി സിമ്മൺസ് പറഞ്ഞു. , 2008-ൽ ആ രണ്ടാമത്തെ സ്പീഷിസിനെ വിവരിക്കാൻ സഹായിച്ച, മ്യൂസിയത്തിന്റെ സസ്തനി വകുപ്പിന്റെ ക്യൂറേറ്റർ-ഇൻ-ചാർജ്. "ഇനിയും കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും സംശയിച്ചിരുന്നു."

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, നാച്ചുറലിസ് ബയോഡൈവേഴ്‌സിറ്റി സെന്ററിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മ്യൂസിയം മാതൃകകളിൽ നിന്ന് അളവുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ച് ഐക്കറോണിക്‌റ്ററിസ് സൂചികയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി.

"പാലിയന്റോളജിസ്റ്റുകൾ ഐക്കറോണിക്റ്ററിസ് സൂചിക എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിരവധി വവ്വാലുകളെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ മാതൃകകളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിലധികം സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു," നാച്ചുറലിസിലെ പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായ ടിം റീറ്റ്ബെർഗൻ പറഞ്ഞു. "അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ട ഒരു പുതിയ അസ്ഥികൂടത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി."

അസാധാരണമായി നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട അസ്ഥികൂടം 2017 ൽ ഒരു സ്വകാര്യ കളക്ടർ ശേഖരിക്കുകയും മ്യൂസിയം വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഗവേഷകർ ഫോസിലിനെ റീറ്റ്ബെർഗന്റെ വിപുലമായ ഡാറ്റാസെറ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, അത് ഒരു പുതിയ സ്പീഷിസായി തെളിഞ്ഞു. 1994-ൽ ഇതേ ക്വാറിയിൽ നിന്നും റോയൽ ഒന്റാറിയോ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഫോസിൽ അസ്ഥികൂടവും ഈ പുതിയ ഇനമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഗവേഷകർ ഈ ഫോസിലുകൾക്ക് ഇനം എന്ന പേര് നൽകി.ഐക്കറോണിക്റ്ററിസ് ഗണ്ണെല്ലി2017-ൽ അന്തരിച്ച ഡ്യൂക്ക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പാലിയന്റോളജിസ്റ്റായ ഗ്രെഗ് ഗണ്ണലിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഫോസിൽ വവ്വാലുകളെയും പരിണാമത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വിപുലമായ സംഭാവനകൾ നൽകി.

ഇനിപ്പറയുന്ന കാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടെ ഐക്കറോണിക്റ്ററിസ് ഗണ്ണെല്ലിയുടെ സിടി ദൃശ്യവൽക്കരണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു: എ) വെൻട്രൽ വ്യൂ തലയോട്ടി; ബി) വലത് പല്ലിന്റെ ലാബൽ കാഴ്ച; സി) ഡോർസൽ കാഴ്ച അസ്ഥികൂടം; D) വലത് മാക്സില്ലയുടെ ഒക്ലൂസൽ കാഴ്ച.
ന്റെ CT ദൃശ്യവൽക്കരണം ഐക്കറോണിക്റ്ററിസ് ഗണ്ണെല്ലി, ഇനിപ്പറയുന്ന കാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടെ: എ) വെൻട്രൽ വ്യൂ തലയോട്ടി; ബി) വലത് പല്ലിന്റെ ലാബൽ കാഴ്ച; സി) ഡോർസൽ കാഴ്ച അസ്ഥികൂടം; D) വലത് മാക്സില്ലയുടെ ഒക്ലൂസൽ കാഴ്ച. © POLS ONE

ഗവേഷകർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പുതുതായി കണ്ടെത്തിയവ ഐക്കറോണിക്റ്ററിസ് ഗണ്ണെല്ലി അഞ്ച് മാർബിളുകൾക്ക് തുല്യമായ 25 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള, വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. ചെറിയ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അത് ഇതിനകം പറക്കാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുകയും എക്കോലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. വവ്വാലുകൾ തടാകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന് പ്രാണികളെ വേട്ടയാടുകയും ചെയ്തിരിക്കാം.

അരിസോണ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പാലിയന്റോളജി മേഖലയിലെ ഗവേഷകനും പഠനത്തിന്റെ രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളുമായ മാത്യു ജോൺസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് വവ്വാലുകൾ മരങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന ചെറിയ പ്രാണികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന സസ്തനികളുടെ പിൻഗാമികളാണെന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിരവധി വ്യത്യസ്ത തരം അസ്തിത്വം കാരണം വവ്വാലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ ചെറിയ സസ്തനികളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ്. കൂടാതെ, ഈ സസ്തനികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവയുടെ പല്ലുകളുടെയും താടിയെല്ലുകളുടെയും പരിമിതമായ കണ്ടെത്തലിലൂടെ മാത്രമേ പരിചിതമായിട്ടുള്ളൂ.

ഗ്രീൻ റിവർ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഫോസിൽ തടാക നിക്ഷേപം വിദഗ്ധർ അസാധാരണമായി കണക്കാക്കുന്നു, കാരണം കടലാസ് കനം കുറഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പുകല്ലുകൾ തടാകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന എന്തും ഫലപ്രദമായി സംരക്ഷിക്കുന്ന തനതായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ്.

സംരക്ഷിത തൂവലുകളുള്ള ഗ്രീൻ റിവർ രൂപീകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള അജ്ഞാത പക്ഷി
സംരക്ഷിത തൂവലുകളുള്ള ഗ്രീൻ റിവർ രൂപീകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള അജ്ഞാത പക്ഷി. © വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

വ്യോമിംഗിൽ കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ഈയോസീൻ യുഗത്തിന്റെ ആദ്യകാലഘട്ടത്തിലേതാണെന്ന് കാണിച്ചു. ഈ സമയത്ത്, ഭൂമിയുടെ താപനില കൂടുതൽ ചൂടാകുകയും മൃഗങ്ങൾ, പ്രാണികൾ, സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ അതിവേഗം വ്യാപിക്കുകയും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫോസിൽ തടാകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ വവ്വാലുകൾ ഇന്ന് നമുക്കുള്ള വവ്വാലുകൾക്ക് സമാനമാണ്, നീളമുള്ള വിരലുകൾ അവയുടെ ചിറകുകൾ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ വവ്വാലുകളുടെ ഫോസിലുകൾക്ക് ആധുനിക വവ്വാലുകളുമായി സാമ്യമുണ്ട്, എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഒന്ന്, പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ വവ്വാലുകളുടെ അസ്ഥികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അവയുടെ പിൻകാലുകളിൽ, കൂടുതൽ ശക്തവും കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതുമാണ്. പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന ഗവേഷകനായ റീറ്റ്ബെർഗൻ വിശദീകരിച്ചു.

ആധുനിക കാലത്ത്, വവ്വാലുകൾക്ക് സാധാരണയായി നേർത്തതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ അസ്ഥികൾ ഉണ്ട്, അത് അവയുടെ പറക്കൽ കഴിവുകളെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ വവ്വാലുകൾക്ക് കട്ടിയുള്ള പിൻകാലുകൾ ഉണ്ട്, ഇത് അവരുടെ പൂർവ്വികരിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വവ്വാലുകൾക്ക് മരം കയറാൻ ശക്തമായ കാലുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്.

കൂടാതെ, പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ വവ്വാലുകൾക്ക് തള്ളവിരലിന് പുറമെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ ഒരു നഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് മിക്ക വവ്വാലുകൾക്കും തള്ളവിരലിന്റെ നഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വവ്വാലുകൾ മലകയറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധരായ പറക്കുന്നവരിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായിരിക്കുമെന്ന് ഈ പുതിയ വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.


പഠനം ആദ്യം ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു PLOS ONE. ഏപ്രിൽ 12, 2023.