పరీక్ష

హిసాషి uch చి: చరిత్ర యొక్క చెత్త రేడియేషన్ బాధితుడు తన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా 83 రోజులు సజీవంగా ఉంచాడు! 1

హిసాషి uch చి: చరిత్ర యొక్క చెత్త రేడియేషన్ బాధితుడు తన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా 83 రోజులు సజీవంగా ఉంచాడు!

సెప్టెంబరు 1999లో, జపాన్‌లో ఒక భయంకరమైన అణు ప్రమాదం జరిగింది, ఇది చరిత్రలో అత్యంత విచిత్రమైన మరియు అరుదైన వైద్య కేసుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.