Pyrgi Gold Tablets: Tajomný fénický a etruský poklad

Pyrgi zlaté tabuľky boli napísané vo fenickom aj etruskom jazyku, čo predstavovalo výzvu pre učencov, ktorí sa pokúšali rozlúštiť nápisy.

Ukrytý v starovekých ruinách Pyrgi, malom pobrežnom mestečku v Taliansku, leží poklad, ktorý už celé stáročia máta archeológov a historikov – Pyrgi zlaté tabuľky. Tieto záhadné artefakty vyrobené z čistého zlata a pokryté nápismi napísanými vo fenickom a etruskom jazyku sú jednými z najvýznamnejších objavov v histórii starovekých stredomorských civilizácií.

Pyrgi Gold Tablets: Tajomný fénický a etruský poklad 1
Civita di Bagnoregio je odľahlá dedina v obci Bagnoregio v provincii Viterbo v strednom Taliansku. Pred viac ako 2,500 rokmi ju založili Etruskovia. © AdobeStock

Napriek svojej malej veľkosti odhaľujú tablety Pyrgi fascinujúci pohľad do zložitých vzťahov a kultúrnej výmeny medzi Feničanmi a Etruskami, dvoma z najvplyvnejších civilizácií starovekého sveta. Od ich tajomného pôvodu až po ich význam pre pochopenie jazykových a kultúrnych spojení medzi týmito dvoma veľkými impériami, Pyrgiho zlaté tabuľky naďalej uchvacujú a intrigujú učencov a nadšencov. Pridajte sa k nám, keď sa ponoríme do fascinujúceho príbehu tabliet Pyrgi a odomkneme tajomstvá tohto neuveriteľného pokladu.

Pyrgi zlaté tablety

Pyrgi Gold Tablets: Tajomný fénický a etruský poklad 2
Pyrgi zlaté tablety. © Public Domain

Pyrgi zlaté tabuľky sú súborom troch nápisov vyrobených z plátkového zlata a objavených v roku 1964 v starobylom meste Pyrgi, ktoré sa nachádza v dnešnom Taliansku. Nápisy sú napísané vo fenickom a etruskom jazyku a predpokladá sa, že pochádzajú z 5. storočia pred Kristom. Tabuľky sú považované za jeden z najvýznamnejších archeologických objavov 20. storočia, pretože poskytujú cenné poznatky o kultúrach a spoločnostiach fénickej a etruskej civilizácie.

Fenická civilizácia

Fenická civilizácia bola kultúrou námorného obchodu, ktorá sa objavila okolo roku 1500 pred Kristom v regióne východného Stredomoria. Feničania boli známi svojimi námorníckymi a obchodnými schopnosťami a založili kolónie v Stredozemnom mori, vrátane dnešného Libanonu, Sýrie a Tuniska. Fénický jazyk bol semitský jazyk podobný hebrejčine a arabčine.

Feničania boli tiež zručnými remeselníkmi a boli známi svojimi kovoobrábacími a sklárskymi technikami. Vyvinuli tiež abecedu, ktorá bola široko používaná v stredomorskom svete a ovplyvnila vývoj gréckej a latinskej abecedy. Dá sa povedať, že zohralo dôležitú úlohu vo vývoji dnešných svetových jazykov a ľudského chápania.

Etruská civilizácia

Etruská civilizácia sa objavila v Taliansku okolo 8. storočia pred naším letopočtom a bola sústredená v oblasti Toskánska. Etruskovia boli známi svojimi umeleckými a architektonickými úspechmi a prepracovaným systémom vlády. Mali tiež vysoko rozvinutý systém písania, etruský jazyk, ktorý sa písal sprava doľava a údajne bol ovplyvnený gréckou abecedou.

Podľa niektorých vedcov nie je etruština izolovaným jazykom. Úzko súvisí s dvoma ďalšími jazykmi: a) rétčina, jazyk, ktorým sa kedysi hovorilo približne v rovnakom čase ako etručina na území dnešného severného Talianska a Rakúska, a b) lemnčina, ktorou sa kedysi hovorilo na gréckom ostrove Lemnos pri pobreží Turecka, čo je možno indikátorom pôvodu jazyka predchodcov všetkých troch jazykov v Anatólii a jeho šírenia pravdepodobne v dôsledku emigrácie v chaose po kolapse Chetitská ríša.

Naopak, mnohí bádatelia tvrdia, že etruský jazyk je v starovekom grécko-rímskom svete jedinečný, neindoeurópsky odľahlý jazyk. Etruskovi nie sú známe žiadne materské jazyky, ani žiadni novodobí potomkovia, keďže latinčina ju postupne nahradila spolu s inými jazykmi kurzívy, keď Rimania postupne ovládli taliansky polostrov.

Rovnako ako Feničania, aj Etruskovia boli zručnými kovotepcami a vyrábali predmety veľkej krásy, ako sú šperky, bronzové sochy a keramika. Boli tiež zručnými farmármi a vyvinuli sofistikované zavlažovacie systémy, ktoré im umožnili pestovať plodiny vo vyprahnutej talianskej krajine.

Objav Pyrgiho zlatých tabuliek

Pyrgi zlaté tabuľky boli objavené v roku 1964 tímom archeológov pod vedením Massima Pallottina v starovekom meste Pyrgi, ktoré sa nachádza v dnešnom Taliansku. Nápisy sa našli v chráme zasvätenom bohyni Uni, ktorú uctievali Feničania aj Etruskovia.

Tabuľky boli vyrobené z plátkového zlata a našli sa v drevenej krabici, ktorá bola pochovaná v chráme. Schránka bola objavená vo vrstve popola, o ktorej sa predpokladalo, že bola spôsobená požiarom, ktorý zničil chrám v 4. storočí pred Kristom.

Rozlúštenie Pyrgiho zlatých tabuliek

Pyrgi zlaté tabuľky boli napísané vo fenickom aj etruskom jazyku, čo predstavovalo výzvu pre učencov, ktorí sa pokúšali rozlúštiť nápisy. Úloha bola sťažená tým, že nápisy boli písané vo forme Etrusk, ktorý nebol dobre pochopený a predtým ho nikto nevidel.

Pyrgi Gold Tablets: Tajomný fénický a etruský poklad 3
Pyrgi zlaté tabuľky: Dve z tabuliek sú napísané v etruskom jazyku, tretia vo fenickom jazyku a dnes sú považované za najstarší historický prameň predrímskeho Talianska spomedzi známych nápisov. © Wikimedia Commons

Napriek týmto výzvam boli vedci nakoniec schopní rozlúštiť nápisy pomocou porovnávacej lingvistickej analýzy a objavu ďalších etruských nápisov. Tabuľky obsahujú venovanie kráľa Thefarie Velianasa fénickej bohyni Astarte, známej aj ako Ištar.

Ištar bola pôvodne v Sumeri uctievaná ako Inanna. Kult starodávnej mezopotámskej bohyne spojený s láskou, krásou, sexom, túžbou, plodnosťou, vojnou, spravodlivosťou a politickou mocou sa rozšíril po celom regióne. Časom ju uctievali aj Akkaďania, Babylončania a Asýrčania.

Zlaté tabuľky Pyrgi sú vzácne a nezvyčajné. Sú starobylým pokladom z jazykového aj historického hľadiska. Tablety ponúkajú výskumníkom možnosť použiť fénickú verziu na čítanie a interpretáciu inak nerozlúštiteľného etruského jazyka.

Rozlúštenie foneckej

Podľa Williama J. Hamblina, profesora histórie na Univerzite Brighama Younga, sú tri Pyrgiho zlaté tabuľky ukážkovým príkladom šírenia fénickej praxe písania posvätných textov na zlaté dosky z ich pôvodného centra vo Fenícii cez Kartágo do Taliansko a je zhruba v súlade s tvrdením Knihy Mormonovej, že posvätné texty písali na kovové dosky bližší susedia Feničanov, Židia.

V skutočnosti nebolo potrebné dešifrovať tieto fascinujúce staroveké tabuľky, pretože fénický text je už dlho známy ako semitský. Hoci artefakty nemožno považovať za starodávnu záhadu, napriek tomu majú mimoriadnu historickú hodnotu a poskytujú nám jedinečný pohľad na to, ako starovekí ľudia komunikovali svoje presvedčenie a uctievali svoju milovanú bohyňu Astarte (Ishtar, Inanna).

Fonecký nápis znie:

Pani Ashtarot,

Toto je sväté miesto, ktoré bolo urobené a ktoré dal Tiberius Velianas, ktorý vládne Caeritom.

Počas mesiaca obetovania Slnku ako dar v chráme postavil ediculu (starobylú svätyňu).

Lebo Aštarot ho vzkriesila Svojou rukou, aby kraľoval tri roky od mesiaca Churvar, odo dňa pochovania božstva [ďalej].

A rokov sochy božstva v chráme [bude] toľko rokov ako hviezd hore.

Význam Pyrgiových zlatých tabuliek pre pochopenie fénickej a etruskej civilizácie

Pyrgiho zlaté tabuľky sú významné, pretože poskytujú cenné informácie o kultúrach a spoločnostiach fénických a etruských civilizácií. Nápisy odhaľujú úzky vzťah medzi týmito dvoma civilizáciami a osvetľujú ich náboženské praktiky a presvedčenia.

Nápisy tiež poskytujú dôkaz o prítomnosti Feničanov v Taliansku a ich vplyve na etruskú civilizáciu. Tabuľky odhaľujú, že Feničania sa podieľali na obchodovaní s drahými kovmi, ako je zlato, a že zohrali dôležitú úlohu v náboženských praktikách Etruskov.

Podobnosti a rozdiely medzi fénickou a etruskou civilizáciou

Fenické a etruské civilizácie mali veľa podobností, vrátane ich zručností v obrábaní kovov a ich sofistikovaných systémov vlády. Obe kultúry boli známe aj svojimi námornými a obchodnými schopnosťami a založili kolónie v Stredozemnom mori.

Napriek týmto podobnostiam existovali medzi týmito dvoma civilizáciami aj značné rozdiely. Feničania boli námornou kultúrou, ktorá sa zameriavala na obchod a obchod, zatiaľ čo Etruskovia boli poľnohospodárskou spoločnosťou, ktorá sa zameriavala na poľnohospodárstvo a obrábanie pôdy.

Aktuálny stav Pyrgi Gold Tablets

Pyrgi zlaté tabuľky sú v súčasnosti umiestnené v Národnom etruskom múzeu, Villa Giulia, v Ríme, kde sú vystavené pre verejnosť. Tabuľky boli intenzívne študované vedcami a naďalej sú dôležitou témou výskumu pre archeológov a historikov.

Záver: Význam Pyrgiho zlatých tabuliek vo svetových dejinách

Pyrgi zlaté tabuľky sú fascinujúcim pohľadom do kultúr a spoločností fénických a etruských civilizácií. Nápisy poskytujú cenné informácie o náboženských praktikách a viere týchto dvoch civilizácií a odhaľujú úzky vzťah medzi nimi.

Objav Pyrgiho zlatých tabuliek významne prispel k nášmu chápaniu svetovej histórie a objasnil zložité vzťahy medzi rôznymi kultúrami a spoločnosťami. Tabuľky sú dôkazom dôležitosti archeológie a úlohy, ktorú zohráva pri odhaľovaní tajomstiev minulosti.