სამართლიანი გამოყენების ცნობა

ეს ვებსაიტი შეიცავს საავტორო უფლებებით დაცულ მასალას, რომელთა გამოყენება არ არის ნებადართული საავტორო უფლებების მფლობელების მიერ.

ჩვენ გვჯერა, რომ ინტერნეტში ამ განათლების, ზოგადი ცოდნისა და სიახლეებთან დაკავშირებული მასალების არაკომერციული გამოყენება წარმოადგენს საავტორო უფლებებით დაცული მასალის სამართლიანი გამოყენება/სამართლიანი გარიგებასხვადასხვა შტატებსა და ქვეყნებში.

თუ გსურთ გამოიყენოთ ეს საავტორო უფლებები დაცული მიზნებისთვის, რომლებიც სცილდება სამართლიან გამოყენებას, თქვენ უნდა მიიღოთ ნებართვა საწყისი წყაროდან ან საავტორო უფლებების მფლობელისგან.