અમારો સંપર્ક કરો

કેટલીકવાર, એવું બની શકે છે કે તમે અમારી વેબસાઇટ પર કંઈક વાંચો છો જેની સાથે તમે અસંમત છો, અથવા સામગ્રીને સુધારવા માટે અમારી પાસે તમારી પાસે પ્રતિસાદ છે. આવા કિસ્સાઓમાં, અમારો સંપર્ક કરવો અને અમને તમારી ચિંતા વિશે જણાવવું હંમેશા સારું રહેશે. કૃપા કરીને, તમારા પ્રતિસાદ અથવા વાંધામાં ચોક્કસ રહો અને તમારો તર્ક આપો જેથી અમે તમારા પરિપ્રેક્ષ્યને વધુ સારી રીતે સમજી શકીએ. અમે હંમેશા રચનાત્મક ટીકા અને પ્રતિસાદને આવકારીએ છીએ કારણ કે તે અમને સામગ્રીને સુધારવામાં અને અમારા મુલાકાતીઓને વધુ સારો અનુભવ પ્રદાન કરવામાં મદદ કરે છે. તેથી, જો તમારી પાસે અમારી વેબસાઇટ પરની સામગ્રી વિશે કોઈ પ્રતિસાદ અથવા વાંધો અથવા પ્રશ્ન હોય, તો અમારો સંપર્ક કરવામાં અને તમારા વિચારો શેર કરવામાં અચકાશો નહીં.

ઇમેઇલ: અહીં@mysteriesrunsolved.com
ફેસબુક: @mysteriesrunsolved


નોંધ: અમે અત્યારે અતિથિ પોસ્ટ્સ અને પ્રાયોજિત પોસ્ટ્સ સ્વીકારતા નથી. આ બાબતે અમારો સંપર્ક કરશો નહીં.