Отказ от отговорност

MRU.INK е уебсайт, базиран на знания, образование и новини, и цялото съдържание, показано на този сайт, е собственост на съответните им собственици. ние (MRU) не притежават никакви авторски права върху такова съдържание, което е събрано от различни публични източници, включително различни уебсайтове (които се считат за обществено достояние), книги, списания и т.н. Ако някое от вашите съдържание е представено тук без посочване на авторство, моля, изпратете ни имейл (споменато в нашия Контакти страница) и ще бъде даден пълен кредит. Ако притежателят на авторските права има възражение за показване на някое от неговото / нейното съдържание, то може да бъде уведомено, като ни изпрати съобщение в същия процес, споменат преди, и същото съдържание ще бъде премахнато незабавно, след проверка на рекламацията .

Всички статии и медии, показани на този сайт, са публикувани добросъвестно и само за обща информация. ние (MRU) не дават никакви гаранции относно пълнотата, надеждността и точността на това съдържание. Всяко действие, което предприемате спрямо медиите или информацията, която намирате на нашите страници или уебсайт в социалните медии, е строго на ваш собствен риск. ние (MRU) няма да носи отговорност за никакви загуби и/или щети във връзка с използването на нашите страници или уебсайт в социалните медии.