Təkamül

Kütləvi yox olmalar

Yer kürəsinin tarixində 5 kütləvi məhvə nə səbəb oldu?

“Böyük beşlik” kimi də tanınan bu beş kütləvi yox olma təkamülün gedişatını formalaşdırıb və Yerdəki həyatın müxtəlifliyini kəskin şəkildə dəyişib. Bəs bu fəlakətli hadisələrin arxasında hansı səbəblər dayanır?