'વન રિંગ' રહસ્ય

ફોરેસ્ટ રિંગ ઓછી વૃક્ષની ઘનતાની એક વિચિત્ર વિશાળ-ગોળાકાર પેટર્ન છે જે મોટે ભાગે ઉત્તર કેનેડાના બોરિયલ જંગલોમાં નોંધાય છે. રશિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયાના કેટલાક જંગલોમાં પણ તેની જાણ થઈ છે. આ રિંગ્સ 50 મીટરથી લગભગ 2 કિલોમીટર વ્યાસમાં બદલાઈ શકે છે, રિમ્સ આશરે 20 મીટરની જાડાઈ સાથે.
વન-રિંગ-રહસ્ય
જંગલી વીંટીની ઉત્પત્તિ જાણી શકાતી નથી, તેમ છતાં રેડિયલી વધતી ફૂગ, દફનાવવામાં આવેલી કિમ્બર્લાઇટ પાઇપ, ફસાયેલા ગેસના ખિસ્સા, ઉલ્કાની અસર, ક્રેટર વગેરે જેવી રચનાઓ તેમની રચના માટે સૂચવવામાં આવી છે.

જંગલી વીંટીઓ મોટેભાગે કાળા સ્પ્રુસની મૂળ વ્યવસ્થામાં રેડિયલ વધતી ફૂગના પરિણામો હોવાનું માનવામાં આવે છે જેને વૈજ્ાનિક રીતે ઓળખવામાં આવે છે. પિસિયા મરિયાના, અને સંભવત ફૂગ છે આર્મીલીરિયા ostoyae.

રિંગ દૂષણના એક બિંદુ તરીકે શરૂ થઈ શકે છે અને બધી દિશામાં બહારની તરફ વધે છે. અસરગ્રસ્ત વૃક્ષો વર્તુળની મધ્યમાં મરી શકે છે, અને છેવટે, નવા વૃક્ષો તેમની નજીકમાં ઉગી શકે છે. પરંતુ જૈવિક અટકળો હવે પસંદ કરવામાં આવતી નથી કારણ કે તે સિદ્ધાંતને ટેકો આપવા માટે થોડો આકર્ષક પુરાવો છે જે તેને વધુ વિચિત્ર અને રહસ્યમય બનાવે છે.